Sigaranın ve Tütün Ürünlerinin Zararları Nelerdir

Sigaranın Vücuda Verdiği Zararlar, Sigaranın Zararları, Tütün Ürünlerinin Zararları

Sigaranın insan vücuduna verdiği zararlı etkiler sayılamayacak kadar çoktur. Sigaranın solunum sisteminde oluşturacağı zararlı etkiler şöyle sıralanabilir: Solunum yollarını tahriş eder; bronşite, çeşitli kalp hastalıklarına, akciğer ve gırtlak kanserine sebep olur. Sigara içenlerde balgam oranı artar ve öksürük görülür.

Dünyadaki erken ölüm nedenleri arasında sigara ön sırada yer almaktadır. Yapılan araştırmalar sonunda sigaranın içinde dört binden fazla zararlı maddenin olduğu belirlenmiştir. Bunlardan nikotin, karbonmonoksit (CO), katran, fenol ve benzeri maddeler en zararlı olanlarıdır. Bu maddelerin çokluğu, kandaki hücrelerin oksijen taşıma kapasitesini azaltır. Zehir etkisi gösterir. Organları ve duyuları zedeleyici, damarları daraltıcı ve salgıları artırıcı, kanser yapıcı özellik gösterir.

Akciğer kanserinin % 90ı, gırtlak kanserlerinin % 99u sigara içenlerde görülür. Dünya Sağlık Örgütünün yayınlarına göre son yıllarda akciğer kanseri erkeklerde

% 50, kadınlarda % 260 oranında artmıştır. Bunun nedeni sigara içme alışkanlığının yaygınlaşmasıdır. Sigaranın bırakılması ile dengeli ve düzenli beslenme sonucu ölümlerin % 60 azalacağı açıklanmıştır.

Sigara bağımlılığına en fazla nikotin neden olmaktadır. Nikotin, özellikle sinir sistemi üzerine etkilidir. Ayrıca sigara dumanı ile alınan nikotin, kan damarlarının daralmasına, kandaki yağ miktarlarında yükselmeye, kan basıncında artmaya ve

kalp atış sayısında artışa neden olur. Bütün bunların sonucu olarak da kalbin çalışma yükünün arttığı görülür. Nitekim sigara kullanan kişilerin, kalp hastalıklarından ölme olasılığının sigara kullanmayanlardan çok daha fazla olduğu bilinmektedir.

tutun-ve-sigaranin-zararlari.jpg

Sigara içmenin veya dumanına maruz kalmanın kalp ve dolaşım sistemine birçok olumsuz etkisi vardır. Sigara içenlerde kalp hastalıklarından ölüm oranı fazladır. Sigara, kalp krizi riskini iki katına çıkarmaktadır ve damar sertliğine sebep olmaktadır. Kronik bronşit, sigara içenlerde 20 kat daha artmaktadır. Sigara içen kişilerin akciğerlerinde bulunan alveoller kasılıp gevşeme yeteneklerini kaybeder. Bunun sonucunda alveollerle kan arasındaki gaz alış verişi zorlaşır. Amfizem denilen bu hastalığın geri dönüşü yoktur. Bu tür hastalar bir kibrit çöpünü bile söndüremezler.

Tütünün yanması sonucu oluşan katran ise solunum yollarındaki tüysü epitel hücrelerin yapısını ve fonksiyonunu bozar. Dışarıdan girecek yabancı maddelerin tutulup süzülmesi engellenemeyeceğinden hastalanma riski artar. Katran, kanserojen bir madde olduğundan ağız, dil, gırtlak, solunum yolu ve akciğer kanserlerine yol açar.

Sigara içenlerde ayak damarlarının tıkanmasıyla Buerger (Burger) hastalığı denilen tehlikeli bir hastalık görülür. Tıkanan damarlar o bölgeye yeterince kan taşıyamadığından dokuda kangren oluşur.

Kirli havada yaşayanların kanında % 2-3 oranında karbonmonoksit mevcuttur. Sigara içenlerde bu oran % 15e kadar çıkar. Sigara içenlerde alyuvarların oksijen

taşıma kapasitesi % 15-33 oranında azalmaktadır. Bu da kanla daha az oksijen taşınacağından beyin ve kalbin yıpranmasına sebep olur.

Sigara kullananlarda kısırlık olasılığı sigara kullanmayanlara göre daha fazladır. Çünkü sigara, erkeklerde sperm miktarında ve spermlerin hareketliliğinde azalmaya neden olmaktadır. Sigara içen kadınlarda kısırlık 10 kat daha fazladır. Ölü doğum, erken doğum ve düşüklerin % 80¬inin nedeni sigaradır. Yine sigara içen kadın- ların çocuklarının sakat olma olasılığı % 60¬tan fazladır. Sigara içen anne adayları- nın çocukları normal kilolarının altında doğarlar. Bu bebeklerin yaşama şansı daha azdır. Bulaşıcı hastalıklara yakalanma oranları daha fazladır.

Sigara, sindirim sistemini de etkiler. Sigara; gastrit, ülser gibi pek çok sindirim sistemi hastalığının nedenlerinden biridir.

Sigara, yaşlanmayı hızlandırır. İnsan ömrünün kısalmasına neden olur. Yapılan araştırmalar sigara içenlerin, içmeyenlere nazaran daha kısa yaşadıklarını kanıtlamıştır. Sigara içen kişi, içine çektiği her sigara dumanıyla bilerek ve isteyerek intihara adım adım yaklaşıyor demektir

Buna Benzer Diğer Yazılar...