Sağlık ve Hastalık Kavramları

Sağlık ve hastalık anlayışı, kişiden kişiye değişebilir. Örneğin bazı insanlar, baş veya mide ağrısı şikâyetlerini açlık, yorgunluk gibi nedenlere bağlayarak ciddiye almaz ve sağlıklı olduklarını düşünürler. Tüm çocuklar ishal oluyor diye düşünen bir anne, çocuğu ishal olduğunda bu durumu hastalık olarak kabul etmeyebilir. Sağlık ve hastalık kavramlarının ne ifade ettiği, toplumların kültürel özelliklerine göre de değişebilir. Bir bölgede toplumun çoğunda bağırsak paraziti varsa bu durum hastalık olarak görülmeyebilir.

Sağlık ve Hastalık Kavramları

Gerçekte bir sakatlık olan kalça eklem çıkıklığı, Kızılderili kabilelerinden Navajo (Nevaco) yerlilerinde çok yaygın olduğundan hastalık olarak kabul edilmez. Yukarıda verilen örnekleri daha da çoğaltabiliriz. Sağlık ve hastalık anlayışındaki bu gibi farklılıklar, sağlık sorunlarının tespit edilmesini, çözülmesini zorlaştırır. Bu kavramların, kişilere ve toplumlara göre değişmeyen, herkesin kabul edeceği evrensel tanımları olmalıdır.

Bu konuda evrensel tanımlamaya ihtiyaç duyulan diğer bir kavram da hastalık kavramıdır. Hekimler, hastalığı “Vücudu

oluşturan doku ve hücrelerde meydana gelen yapısal veya işlevsel değişikliklerin oluşturduğu durum.” olarak tanımlar.

Sağlık Kavramı

Bu amaçla Dünya Sağlık Örgütü [WHO: World Health Organization (Vörld Helth Organizeyşın)] sağlığı şöyle tanımlamıştır: “Sağlık, sadece hasta veya sakat olmamak değil; bedensel, zihinsel, ruhsal ve sosyal yönlerden tam bir iyilik hâlinde bulunmaktır.”

Sağlıklı Olmanın Kriterleri

Şimdi bir kişinin sağlıklı kabul edilmesi için dikkate alınan zihinsel, ruhsal ve sosyal iyiliğin  ölçütlerini açıklayalım:

Bedensel iyilik hâli, bir insanın bedenen hasta veya sakat olmama durumudur. Örneğin hormonal bir hastalığın olmaması, vücutta mikroorganizmalardan kaynaklanan bir enfeksiyonun bulunmaması; kalp, böbrek gibi organların görevini tam olarak yerine getirmesi vb. durumlar bedensel iyilik hâlini anlatır.

Ruhsal iyilik hâli, karşılaşılan güçlüklerle mücadele edebilme, değişen koşullara uyum sağlayabilme, başarılardan mutluluk duyma, başarısızlıkları ise kabullenebilme durumudur. Böyle insanlar, kendileriyle barışık ve çevresiyle uyum içindedirler. Bu tür insanlar, nedeni belli olmayan, uzun süren korku, kaygı ve kuşkulardan uzaktırlar.

Zihinsel iyilik hâli, yaşına uygun olarak düşünebilme, problem çözme, öğrenme, mantık yürütme, hafıza gibi zihinsel yeteneklerden birinde bir kısıtlılık olmamasıdır. Sağlıklı olmak sadece kişisel değil, aynı zamanda sosyal bir durumdur. Çünkü çevresindeki kişi ve olaylar insan sağlığını etkiler. Sosyal bir varlık olan insan, yaşamının her döneminde bir topluluk içinde yaşamak ve çevresiyle iletişim kurmak zorundadır.

Sosyal iyilik hâli, insanın aile bireyleri, iş arkadaşları, komşuları ve çevresindeki diğer kişilerle uyumlu, dengeli, iyi ilişkiler içinde olmasıdır. İyi arkadaş ilişkileri, kişilerin sosyal iyilik hâlinin göstergelerindendir. İnsanlarla iyi ilişkiler kuramayan, ekonomik durumu kötü, eğitim düzeyi düşük, sağlıklı ve dengeli beslenemeyen, iş güvenliği olmayan insanların tam bir iyilik hâlinde bulunmasından söz edilemez.

Buna Benzer Diğer Yazılar...

Yorum Yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*