Rüzgar Biriktirme Şekilleri Nelerdir?

Rüzgarların birikterek oluşturdukları yer şekilleri

Kumulların Oluşumu

Rüzgarlar hızlarının kesildiği yerde, taşıdığı malzemeleri biriktirir. Rüzgar biriktirme şekillerinden en yaygın olanları kumullardır. Kumullar, rüzgar hızının azaldığı alanlarda kum yığınları şeklinde meydana gelirler.

Rüzgar yönünde uzanan kumul tepelerine boyuna kumul, rüzgara dik yönde olanlara da enine kumul denir. Hilal biçiminde enine kumullara da barkan adı verilmektedir.

Rüzgar Biriktirme Şekilleri

Lös Topraklarının Oluşumu

Rüzgar biriktirme şekillerinden birisi de lös topraklarıdır. Lösler, kumul alanlarına yakın yerlerde oluşan ince toz birikintileridir.

Türkiye’de rüzgarlar, en fazla iç bölgerde etkili olmaktadır. Çünkü buralarda bitki örtüsü tahrip edilmiş, arazi çıplak bir hal almıştır. Bunun sonucunda, iç bölgelerimizde rüzgar erozyonu etkisini artımıştır. Rüzgar etkisiyle Karapınar (Konya) civarında kumullar oluşmuştur. Ancak son yıllarda bu kumulların çevreye yayılmasını önlemek için setler yapılmıştır. Bununla birlikte ağaçlandırma faaliyetlerine hız verilmiştir.

Akarsularımızın denize döküldüğü delta sahalarında da rüzgarların etkisiyle oluşan kumullar görülür. Örneğin Bafra, Çarşamba, Çukurova ve Sakarya deltalarında kum tepeleri ve kumuş sırtları oluşmuştur. Kumul sırtları Serik (Antalya) dolaylarında da görülür.

Rüzgarlar etkili oldukları yerlerde verimli toprakları süpürmektedir. Bu nedenle rüzgar erozyonuna karşı topraklar korunmalıdır. Bunun için, kurak mevsimlerde toprakların sürülmemesi, topraüa otsu bitkiler ekilmesi, tarlaların nadasa bırakılmaması ve ağaçlandırma yapılması gereklidir.

Buna Benzer Diğer Yazılar...

Yorum Yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*