Ruh Sağlığını Etkileyen Kişisel ve Çevresel Faktörler

Ruh Sağlığını Etkileyen Faktörler Nelerdir, Ruh Sağlığını Etkileyen Kişisel Faktörler, Ruh Sağlığını Etkileyen Çevresel Faktörler, Ruh Sağlığını Neler Etkiler, Ruh Sağlığını Bozan Etkenler
 

Günümüzde içinde bulunduğumuz yaşam tarzı, karşılaştığımız sorunlar ruh sağlığımızı etkilemektedir. Kişilerin ruh sağlığı toplum sağlığını doğrudan etkilediğinden dengeli ve uyumlu bir yaşam sürdürmek önemlidir. Zamana ve toplumlara göre farklılık gösterse de kişisel ve çevresel faktörler ruh sağlığımızı etkiler.

Ruh Sağlığını Etkileyen Kişisel Faktörler

Kişisel faktörler yaş, cinsiyet, kişisel alışkanlıklar, meslek, medeni durum ve beden sağlığı ile ilgilidir.

Yaş: Özellikle yetişkinlik ve yaşlılık dönemlerinde toplumsal çatışmalar, kaygı ve stresin yaşanması, sinir sistemine bağlı değişiklikler gibi çeşitli nedenlerden dolayı kişinin ruh sağlığı bozulabilir.

Cinsiyet: Kadın ve erkeklerin sosyal hayatta yüklendikleri farklı sorumluluklar ruh sağlığını etkilemektedir. Aynı zamanda cinsiyete bağlı olarak salgılanan hormonlar, menopoz ve orta yaş dönemi de ruh sağlığı üzerinde etkili olmaktadır.

Kişinin alışkanlıkları: Kişilerin hobileri gibi yaratıcı ve dinlendirici uğraşları ruh sağlığını olumlu etkiler. Diğer yandan madde bağımlılığı gibi zararlı alışkanlıklar beden sağlığı yanında ruh sağlığını da bozar.

Mesleki ve medeni durum: Yoğun çalışma temposunun ve riskin fazla olduğu mesleğe sahip kişilerin ruh sağlığı bu durumdan olumsuz etkilenebilir. Kişilerin mutlu ve uyumlu bir evlilik sürdürmesi ruh sağlığını olumlu etkiler. Mesleğinde ve aile yaşamında doyuma ulaşan kişiler sağlıklı bireylerin yetişmesinde de rol oynarlar.

Beden sağlığı: Kişilerin bedenen yeterli olması, kalıtsal veya sonradan meydana gelen bir hastalığının olmaması kişinin ruh sağlığının yerinde olmasında önemli bir etkendir.

Ruh Sağlığını Etkileyen Çevresel Faktörler

Çevresel faktörler aile, sosyal, kültürel ve ekonomik durumlar ile özel zorlayıcı
durumlardır.

Aile: Büyümekte olan bireyler için sorunların çözüm yeri genellikle ailedir. Aileyi oluşturan bireylerin hoşgörülü olması, birbirini anlaması ve sorunların çözümünde destek olması ruh sağlığı yerinde bireylerin yetişmesinde önemlidir.

Aile üyelerinden birinin rahatsızlığı ya da madde bağımlılığının olması, anne babanın boşanması, evlat edinilmiş olmak bireylerin ruh sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yapabilir.

Sosyal, kültürel ve ekonomik durumlar: Ailedeki bireylerin birbirlerine tutumu, kişilik özellikleri, ekonomik düzeyleri yanında, edindikleri sosyal ve kültürel alışkanlıklar da ruh sağlığını etkiler.

Tüm aileler için geçerli olabilecek evrensel bir doğru yoktur. Çünkü ailenin içinde yaşadığı toplumun değerleri, kültürü ve inançları ailenin ilke ve kurallarının belirleyicisidir. Bir ailede doğru olarak kabul edilen bir davranış başka bir ailede uygun olmayan bir davranış olarak kabul edilebilir.

Farklı toplumlardaki kültür yargıları, örneğin çocuklar arasında ayrım yapılması, kadına verilen değerin farklılığı ve bunun eğitime yansıması kişilerin ruh sağlığını etkiler.

Özel zorlayıcı durumlar: Savaşlar, göçler, doğal afetler, ekonomik krizler vb. toplumu etkileyen özel zorlayıcı durumlardır. Boşanmalar, yakın akrabaların ölümü vb. kişilerin ruh sağlığını etkileyen özel durumlardır. Bu gibi durumlarda kişiler ruh sağlığını korumada güçlük çekebilir.

Buna Benzer Diğer Yazılar...

2 Yorum

  1. onur taş says:

    bizimde ama açıklamalar aynı değil DİKKAT

  2. furkanyıldız says:

    bu konun aynısı bizim sağlık kitabında var 🙂

Yorum Yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*