İhtiyaç Nedir | Maslow İhtiyaçlar Hiyerarşisi

Çeşitli tanımlar olmakla birlikte insanlarda yok olduğunda eksiklik, var olduğunda tatmin duygusu uyandıran ekonomik ve biyolojik her şey ihtiyaç olarak adlandırılabilir. Acıkınca karın doyurma isteği, üşüyünce kalın giyinme isteği gibi.

İnsanlar ekonomik hayatta gereksinimlerini karşılamak için bir etkinlik içinde bulunmalıdırlar. İnsanların ihtiyaçlarını karşılama amacı ile yaptıkları etkinliklere iş denir. İhtiyaç duygusu tüm insanlarda aynıdır. Ancak ihtiyaç çeşidi ve şiddeti her insanda farklıdır. Bu da ihtiyaçları, zorunlu ihtiyaçlar ve istekler olmak üzere ikiye ayırmıştır.

Bilim adamı Abraham H. Maslow ihtiyaçları bir hiyerarşi ile açıklamıştır.

Maslow’un ihtiyaç hiyerarşisi

Buna Benzer Diğer Yazılar...

Yorum Yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*