Eğitimde Göz Önünde Bulundurulacak İlkeler

Türk millî eğitim politikasının başarılı olabilmesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin dayandığı temel ilkelerin eğitim sisteminde başarıyla uygulanması ile gerçekleşebilir. Bu ilkeler, cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, laiklik, devletçilik ve inkılapçılıktır.

“Bütün ümidim gençliktedir.’’ diyen Atatürk, Türk gençliğinin cumhuriyet düşüncesini benimsemesini hedeflemiştir. Devletimizin kurucusu Mustafa Kemal, Türk cumhuriyetini ve Türk bağımsızlığını korumak ve kollamak görevini Türk gençliğine birinci görev olarak vermiştir. Öyleyse Türk gençliğine verilecek eğitim, cumhuriyetçilik anlayışına uygun olmalıdır. Türk millî eğitiminin uygulayacağı ikinci ilke milliyetçiliktir. Bu ilkenin uygulanmasıyla Türk çocukları, Türk milletini her alanda yükseltmeyi ilke edinecekler ve bu uğurda her türlü özveriyi göstereceklerdir.

Eğitimde halkçılık ilkesinin uygulanması ile eğitimin yaygınlaştırılması ve bütün yurttaşların eğitim olanaklarından yararlanması sağlanır. Ülkemizde eğitim çalışmalarının planlanması, örgütlenmesi ve denetimi devlet tarafından yapılır. Bu durum eğitimde devletçilik ilkesinin uygulanmasının gereğidir. Türk millî eğitim sistemi; “Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür’’, herkesin görüş ve inançlarına saygılı insanlar yetiştirmeyi amaçlar. Bu da ancak eğitimde laiklik ilkesinin titizlikle uygulanması ile mümkündür. Türk millî eğitimi, toplumun ihtiyaçlarına ve çağın gereklerine göre bilimin aydınlığında sürekli yenilenmelidir. Bunu gerçekleştirmek için de eğitimde inkılapçılık ilkesinin uygulanması gerekir.

Buna Benzer Diğer Yazılar...

Yorum Yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*