Davacı ve Davalı Ne Demektir?

Bazı durumlarda hukuk kurallarına aykırı bir hareket kanunlarda ne suç ne de kabahat olarak düzenlenmiştir. Devlet bu gibi durumlarda bu hukuka aykırı hareketi kişiler arasındaki bir anlaşmazlık olarak görür ve doğrudan müdahale etmez. Örneğin bir kişinin aldığı bir borcu ödememesi kanuna göre ne bir suçtur ne de bir kabahat. Ancak borcun ödenmemesi yine de hukuk kurallarına aykırı bir harekettir. Bu gibi durumlarda devletin sorumluluğu nedir?

Devletin bu gibi durumlarda sorumluluğu, gerekli hukuk kurallarını koymak ve kişilerin haklarını alabilmeleri için devlet kurumları, yani mahkemeler ve icra dairelerini görevlendirmektir. Kişiler arasında gerçekleşen ve suç ya da kabahat olarak belirlenmeyen hukuka aykırı bir hareket ya da durum hukuki uyuşmazlık olarak adlandırılır ve dava dediğimiz durumu ortaya çıkarır. Bir borcun ödenmemesinden kaynaklanan anlaşmazlık en bilinen dava örneğidir. Ancak bunun yanında ortak bir malı birden fazla kişinin paylaşamaması, tarlaları yan yana olan iki kimsenin aradaki sınırın yeri konusunda anlaşamamaları hallerinde de ortaya dava çıkabilecektir. Bir dava nasıl ortaya çıkar? Yukarıda verdiğimiz anlaşmazlıkların olması halinde haksızlığa uğradığını düşünen taraf mahkemeye giderek hakkının verilmesini isteyecektir. Bu harekete dava açmak, dava açan kimseye de davacı adı verilir. Kendisine dava açılan kimseye ise davalı denir.

Kanunlarda suç olarak düzenlenen durumlarda Cumhuriyet savcılıkları tarafından ceza mahkemelerine açılan davalar ise ceza davası olarak adlandırılır. Ceza davalarında davacı ve davalı yerine kendisine karşı suç işlenen kişiye yani suçtan zarar gören kişiye mağdur veya şikayetçi olduğunu belirtmiş ise şikayetçi, suç işlediği sanılan ve kendisine dava açılan kişiye ise sanık denilir. Ancak kişi 18 yaşından küçük bir çocuk ise sanık yerine suça sürüklenen çocuk ifadesi kullanılır.

Bazı durumlarda ise devlet, hukuka aykırı bir hareket olmamasına rağmen, önemli gördüğü bazı konuların mahkemelerde görülmesini istemiştir. Örneğin, nüfus kayıtlarındaki isminin haklı bir nedene dayalı olarak değiştirilmesini isteyen bir kimse herhangi bir hukuka aykırılık olmamasına rağmen bu kayıtları tutmakla görevli nüfus müdürlüğüne karşı dava açmak durumundadır.

Buna Benzer Diğer Yazılar...

Yorum Yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*