Cumhurbaşkanı Kaç Yılda Bir Seçilir?

Türkiye Cumhurbaşkanı Türkiye Cumhuriyeti devletinin en üst noktasındaki yöneticidir. Konumu itibariyle  Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Ulusunu temsil eden kişi niteliğindedir.

T.C. anayasasının uygulanmasını sağlar. Yeni yasalar Cumhurbaşkanının onayına sunulur ve onun kararına göre meclisten çıkan yasalar yürürlüğe girer. Devlet organlarının organize ve uyumlu iş yapabilmesini sağlar. Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri anayasanın 101. maddesinden 107. maddesine kadar belirtilmiştir.

Cumhurbaşkanlığı 29 Ekim 1923’de resmi olarak kuruldu. Seçilen ilk T.C. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’tür. 28 Ağustos 2007’den bu yana ise Abdullah Gül 11. Cumhurbaşkanı olarak bu görevde bulunmaktadır.

Cumhurbaşkanı kaç yılda bir seçilir?

Cumhurbaşkanının görev süresi 7 yıldır. Yedi yılda bir Cumhurbaşkanı seçilir. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.

Anayasanın 101. Maddesinde Şöyle Belirtilmektedir:

Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisince kırk yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenim yapmış kendi üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliğine sahip Türk Vatandaşları arasından yedi yıllık bir süre için seçilir.Cumhurbaşkanlığına Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri dışından aday gösterilebilmesi, Meclis üye tamsayısının en az beşte birinin yazılı önerisiyle mümkündür.Bir kimse, iki defa Cumhurbaşkanı seçilemez.

Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer.

Buna Benzer Diğer Yazılar...

Yorum Yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*