Allah’ın Bağışlayıcılığıyla İlgili Ayetler ve Hadisler

Bağışlama, Allah’ın güzel sıfatlarından biridir; Yüce Allah şefkatli, merhametli ve bağışlayıcıdır. O, işlediği bir hata veya günahtan pişmanlık duyup kendisine yönelen, içtenlikle tövbe eden kullarını bağışlar. Allah’ın bağışlamasına mağfiret denir.

Kur’an-ı Kerim’de birçok ayette Yüce Allah’ın affedici ve bağışlayıcılığına vurgu yapılır. Allah’ın Kur’an’da en çok tekrarlanan sıfatları “rahman” (merhamet eden, esirgeyen) ve “gafur” (bağışlayan) sıfatlarıdır. Kur’an’da bu konuda, “…fiüphesiz Allah çok affedici ve bağışlayıcıdır.”(1) buyrulmaktadır. Diğer bir ayette ise Yüce Allah, “Ayetlerimize inananlar sana geldiğinde onlara de ki: Selam size! Rabb’iniz merhamet etmeyi kendisine yazdı. Gerçek şu ki: Sizden kim, bilmeyerek bir kötülük yapar, sonra ardından tövbe edip de kendini ıslah ederse, bilsin ki Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir.”(2) buyurarak kullarını günahları için bağışlanma dileyip tövbe etmeye çağırmaktadır.

Hz. Ömer anlatıyor:

“Peygamberimizin huzurlarına Havazin Kabilesi’nden bazı esirler gelmişti. Esirler arasında emzikli bir kadın vardı. Çocuğunu kaybetmişti. O kadın göğsüne biriken sütü sağıyor, çocuklara veriyor, emziriyordu. Bu kadın esirler arasında çocuğunu bulunca hemen alıp bağrına bastı ve derin bir şefkatle çocuğunu emzirmeye başladı. Bunu gören Peygamberimiz bize: “fiu kadının çocuğunu ateşe atacağını sanır mısınız?” diye sordu. Biz: “Hayır, atmaya gücü yettiği sürece atmaz.” dedik. Bunun üzerine Peygamberimiz: “İşte Allah kullarına karşı bu kadının çocuğuna şefkatinden daha merhametlidir.” buyurdu. (Müslim, Tövbe, 5. hadis.)

Allah bağışlayıcı olduğu kadar bağışlayan insanları da sever. Kur’an’da, “Bir kötülüğün cezası, ona denk bir kötülüktür. Kim bağışlar ve barışı sağlarsa onun mükâfatı Allah’a aittir…”(3) buyrularak bağışlamanın önemine dikkat çekilmekte ve bağışlayanın Allah tarafından mükâfatlandırılacağı belirtilmektedir.

Bağışlama sevgi temelli bir eylemdir. İnsan, yaşadığı toplumda bağışlama ile Allah’a, insanlara ve bütün varlıklara karşı sevgi ve yakınlık kazanır. Bağışlayan kişi affetmekle suçlu kimseye bir “ihsan”da bulunmuştur. Bağışlama, sevgi ve hoşgörünün temelini oluşturan bir davranıştır. Bağışlama, insanlar arasında sevgi ve hoşgörünün gelişmesine zemin hazırlar.

Kur’an’da, “O takvâ sahipleri ki bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar; öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah da güzel davranışta bulunanları sever.” (4) buyrularak Allah’ın sıfatlarından olan bağışlama ve affetme, ona gönülden inanan kişilerin nitelikleri arasında sayılmaktadır. Yine Kur’an’da, “…bağışlasınlar; feragat göstersinler. Allah’ın sizi bağışlamasını arzulamaz mısınız? Allah çok bağışlayandır, çok merhametlidir.”(5) buyrularak hata ve kusurları bağışlayan kişilerden olmamız istenmektedir. Bu ayete göre Allah’ın bağışlamasına muhtaç olan, onun hoşnutluğunu arayan ve kendi âcizliklerini bilen insan, başkalarını bağışlama erdemini göstermelidir.

Hz. Muhammed (s.a.v.) hataları affeden ve bağışlayandı. O, kendi yakınlarına ve sahabelerine karşı devamlı hoşgörülü olduğu gibi düşmanlarını da özellikle onlar güçsüz bulundukları ve teslim oldukları zaman bağışlamıştır. Kur’an’da, “O vakit Allah’tan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın! fiayet sen kaba, katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz, etrafından dağılıp giderlerdi. fiu hâlde onları affet; bağışlanmaları için dua et…”(6) ayetiyle Peygamberimizin hoşgörüsü ve bağışlayıcı özelliğine dikkat çekilmektedir.

Hz. Peygamberin Dilinden

“Ey Allah’ım sen benim Rabb’imsin. Senden başka ilah yoktur. Beni yaratan sensin, ben senin kulunum. Ben gücüm yettiğince senin ahdine ve senin va’dine bağlıyım. Ben senin nimetlerini buna karşılık da kendi günahlarımı itiraf ediyorum. Beni mağfiret eyle. Çünkü günahları senden başkası mağfiret edemez.” (Tirmizî, Deavât, 15. hadis.)

Kişi, kendine yapılan kusur ve kötülüklere karşı kin ve nefret duyarak ceza vermek yerine, hoşgörü ve bağışlamayı tercih edebilmeli ve karşısındakini affetmelidir. Çünkü bağışlama sevgi temelli bir davranıştır. Nasıl ki yüce Allah bizlerin günah ve hatalarını bağışlıyorsa biz de bize yapılan hata ve kusurları affetme yolunu tercih etmeli ve bize karşı yapılan kötü davranışları bağışlamalıyız. Bireysel ve toplumsal huzurun, barışın sağlanmasında bunun bir ihtiyaç ve birey için bir ahlaki sorumluluk olduğunu bilmeliyiz.

(1)    Nisâ suresi, 43. ayet
(2)    En’âm suresi, 54. ayet
(3)    Şûrâ suresi, 40. ayet
(4)    Âl-i İmrân suresi, 134. ayet
(5)    Nûr suresi, 22. ayet

(6)    Âl-i İmrân suresi, 159. ayet

Buna Benzer Diğer Yazılar...

Yorum Yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*