Trafik Sigortaları İndirimi Ne kadar Oldu

 Trafik Sigortaları İndirimi Ne kadar Oldu

İlk defa trafiğe çıkan araçlarda trafik sigortalarında yüzde 15 ve diğer tüm araçlara bakıldığında ise ortalama yüzde 10 indirim oldu. Bu indirim oranlarına Ağustos ayı itibariyle ulaşıldı. İlk defa trafiğe çıkan araçlar 4. seviyeden başlıyor. Türkiye Sigorta Birliği tarafından yapılan açıklamada, şunlara yer verildi: “Trafik sigortasında sektörün kronikleşmiş sorunlarının çözümünü sağlayan, yaşanan belirsiz ve adaletsiz […]

12 August 2016 Saat : 4:04
HABERCİL
devamını oku

Genel Olarak Eğitim Ve Toplum İlişkileri

 Genel Olarak Eğitim Ve Toplum İlişkileri

En geniş anlamıyla, en genel düzeyde eğitim sosyolojisi, eğitim ile toplumun diğer kurumsal düzenleri arasındaki işlevsel ilişkileri inceler. Belli başlı diğer kurumsal düzenler ise ekonomi, siyaset, din, aile ve boş zamanlar, v.s. dir. Böyle bir anlayış, zorunlu olarak karşılaştırmalı niteliktedir. Bu açıdan eğitim sosyolojisine baktığımız zaman aşağıdaki karakteristik sorunlar sanayi toplumlarında ortaya çıkar. a. Eğitsel […]

27 October 2014 Saat : 8:05
HABERCİL
devamını oku

Yetenek Sizsiniz Türkiye TV 8 En İyi Performans Oylama

Yetenek Sizsiniz Türkiye TV 8 En İyi Performans Oylama

Yetenek Sizsiniz Türkiye her hafta Cumartesi- Pazar TV 8 ekranlarında gecenin en iyi 10 performansını oylayabilirsiniz.  www.tv8.com.tr internet adresine girerek ankete girip beğendiğiniz performansı seçin.

27 September 2014 Saat : 11:11
HABERCİL
devamını oku

Eğitim Sosyolojisi Nedir, Tanımı

 Eğitim Sosyolojisi Nedir, Tanımı

Eğitim Sosyolojisi Bir görüş, bu dalın sosyolojinin bir dalı olduğunu ileri sürdü ve “Eğitim sosyolojisi” kavramını kullandı. Bu görüşte eğitim sosyolojisi, bilimsel yöntemlerle kuramsal bilgi elde etmeye çalışır. Bu durumda sosyoloji, eğitim konusunda eğitim üzerinde yoğunlaşarak eğitimcileri, okulları ve diğer eğitsel kurumları toplumsal ve kültürel çerçeveleri içinde anlamaya çalışır. Eğitim ve toplum arasındaki ilişkiler geniş […]

27 September 2014 Saat : 6:03
HABERCİL
devamını oku

Eğitsel Sosyoloji Ve Eğitim Sosyolojisi Ayrımı

 Eğitsel Sosyoloji Ve Eğitim Sosyolojisi Ayrımı

1940 yılından sonra eğitim sosyolojisinde iki farklı görüş belirlendi. 1940 yılı sonlarında A.B.D. de eğitim sosyolojisine ilgi azaldı. Bunun sebeplerinden birisi, “Eğitim Psikolojisi” dalının ortaya çıkışı oldu. Birçok okul yöneticileri bu konuyu eğitim sosyolojisinden daha fazla ilgi duydular ve onun gelişmesini teşvik ettiler. Eğitim psikolojisini eğitim sosyolojisinden daha pratik ve daha az tehlikeli buldular Bu […]

27 September 2014 Saat : 6:01
HABERCİL
devamını oku

Sosyoloji Nedir?

 Sosyoloji Nedir?

Sosyoloji Beşeri toplumun sistematik incelenmesiyle ilgilenen bir toplumsal kurallar bütünü olan toplumun bilimidir. Davranış bilimlerindendir ve uygar toplumlarla ilgilenir. En geniş anlamıyla insan davranış ve ilişkilerini konu edinir. Bir arada bulunan insanlar olayı üzerinde   yoğunlaşır. Toplumun her yerinde mevcut toplumsal davranışın kalıplaşmış düzenliliklerini inceler. Bu alandaki toplumsal kuralları ve yasaları tesbite çalışır. Sosyoloji, beşeri toplumda […]

27 September 2014 Saat : 5:38
HABERCİL
devamını oku

Eğitim Kavramı Ve Eğitim-bilim

 Eğitim Kavramı Ve Eğitim-bilim

Genellikle her eğitimci, eğitimi değişik ifadelerle farklı biçimlerde tanımlamıştır. Şüphesiz bu farklılaşmada eğitimcilerin değişik amaçlan esas almaları rol oynamaktadır. Bununla birlikte literatürde çok geçen şu tanımları vermekle yetineceğiz. “Eğitim, bireyin yaşadığı toplumda yeteneğini, tutumlarım ve olumlu değerdeki diğer davranış biçimlerini geliştirdiği süreçler toplamıdır.” Başka bir biçimdeki tanıma göre eğitim, “Bireyin toplumsal yeteneğinin ve en elverişli […]

27 September 2014 Saat : 5:22
HABERCİL
devamını oku


Maç Sonuçları